AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE

FAKULTETI I SIGURISË PUBLIKE

                 

00

Ditë

00

Hrs

00

Mins

00

secs

Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitet



Aplikimi për diplomë

Aplikoni online për diplomë.



Aplikimi për transfer/indeks

Aplikoni online për t'u transferuar në universitet.


Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.



booked.net