Moduli online i aplikimit për transfer ose për studentët transfer përmes programit të mobilitetit

Mesazh informues

Ky modul u shërben studentëve për aplikim online që duan të bëjnë transferim nga universitete të tjera në universitetin tonë dhe për studentët që duan të bëjnë transferim përmes programit të mobilitetit. Sigurohuni që të gjitha të dhënat tuaja të jenë të sakta, përndryshe çaktivizoni procesin e fillimit të kërkesës për transferim.

Të dhënat personale
Të dhënat tjera
Të dhënat e fakultetin nga vini
Të dhënat në fakultetin ku aplikoni